Beroep niet tijdig beslissen

Beroep niet tijdig beslissen

Als een bestuursorgaan niet binnen de beslistermijn beslist op een aanvraag om een beschikking te nemen heb je de mogelijkheid om daartegen rechtstreeks beroep in te stellen bij de bestuursrechter. Dit is een mogelijkheid die bestaat naast het aanvragen van een dwangsom niet tijdig beslissen.

Beroepschrift bij bestuursrechter

Als dus een overheid niet op tijd beslist en je kiest voor de gang naar de rechter, dien je een beroepschrift in bij de bevoegde bestuursrechter. Je stelt dan dat er een aanvraag is ingediend en dat het bestuursorgaan niet binnen wettelijke termijn heeft beslist of dat de redelijke termijn is verstreken. In zo’n geval zal de bestuursrechter het bestuursorgaan opdragen alsnog binnen een nieuwe termijn een beslissing te nemen.  
Reactie plaatsen