Bestuurlijke lus

Bestuurlijke lus

Als tijdens een beroepsprocedure bij de bestuursrechter blijkt dat een besluit van een bestuursorgaan ernstige fouten bevat, kan de bestuursrechter het besluit vernietigen. Vaak komt het er dan op neer dat het bestuursorgaan daarna een nieuw besluit neemt, waarbij die fouten worden hersteld.

Procedure bevriezen

Dat levert voor alle partijen extra werk en kosten op. Om dat te voorkomen en er voor te zorgen dat alle partijen snel en definitief duidelijkheid krijgen, kan de rechter de procedure bevriezen en het bestuursorgaan de gelegenheid geven de fouten te herstellen. Met andere woorden, de bestuursrechter doet een tussenuitspraak waarbij het bestuursorgaan wordt opgedragen fouten de besluitvorming te herstellen. De rechter past dan de zogenaamde bestuurlijke lus toe.

Toepassen bestuurlijke lus

Na het toepassen van de bestuurlijke lus, loopt de beroepsprocedure weer door. Met de bestuurlijke lus wordt dus voorkomen een besluit wordt vernietigd wegens een formeel gebrek en dat het hele besluitvormingstraject alleen om die reden moet worden overgedaan.
Reactie plaatsen