Wat is publiekrechtelijke rechtshandeling?

Publiekrechtelijke rechtshandeling: het beogen van een publiekrechtelijk rechtsgevolg

Binnen de Nederlandse wetgeving worden allerlei schriftelijke keuzes gemaakt door de overheid (bestuursorgaan). Dit heeft vaak gevolgen voor een grote groep mensen. Het is namelijk een handeling die een recht of plicht tot stand brengt tussen de overheid en de burger.

Het is voor jou belangrijk om onderscheid te maken tussen privaat- en publiekrecht. Bij privaatrecht doe je namelijk een beroep op de burgerlijke rechter, terwijl je bij publiekrecht aanklopt bij de bestuursrechter.

Daarom gaan we in dit artikel dieper in op het begrip publiekrechtelijke rechtshandeling en hoe je hierop reageert.

Wat is een publiekrechtelijke rechtshandeling?

Een rechtshandeling is publiekrechtelijk als zij is gebaseerd op een publiekrechtelijke grondslag. Er is dus sprake van een publiekrechtelijke rechtshandeling zodra er een publiekrechtelijk rechtsgevolg wordt beoogd. Een mondelinge beslissing valt hier niet onder.

Bovendien zijn er een aantal zaken die hierbuiten vallen, namelijk: feitelijke uitvoeringshandelingen, het verrichten van een niet op rechtsgevolg gerichte handeling en individuele en algemene bekendmakingen en mededelingen.

Kort samengevat: publiekrecht is recht waarbij de overheid is betrokken en dit besluit heeft effect op bijvoorbeeld burgers en bedrijven.

Welke twee soorten publiekrechtelijke rechtshandelingen zijn er?

Publiekrechtelijke rechtshandelingen worden onderverdeeld in twee categorieën:

 1. Awb besluit: dit betreft een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inclusief een publiekrechtelijke rechtshandeling.

 2. Andere besluiten: dit zijn publiekrechtelijke rechtshandelingen die buiten het bereik vallen van de Awb. Dit is bijvoorbeeld een straf die wordt opgelegd door een strafrechter, een wet die wordt vastgesteld door een formele wetgever of een advies van de Raad van State.

Niet eens met het besluit?

Ben je het niet eens met een besluit dat is genomen, bijvoorbeeld over een forse verhoging van de hondenbelasting in jouw gemeente?

Dan is het belangrijk bezwaar aan te tekenen bij het desbetreffende bestuursorgaan. Dit is noodzakelijk wanneer je (in een later stadium) bestuursrechtelijk beroep wilt aantekenen bij de rechtbank.

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.