Welke termijnen kent het bestuursrecht?
3 min. leestijd

Welke termijnen kent het bestuursrecht?

In het bestuursrecht zijn termijnen van groot belang. Is er een beslissing gemaakt en wil je bezwaar maken? Dan moet je dit altijd binnen de gestelde termijn doen. Ben je te laat? Dan is het besluit onherroepelijk. Dit betekent dat je er niet meer tegenin kunt gaan.

Op deze pagina lees je meer over de termijnen binnen het bestuursrecht. Ben je betrokken in een bestuursrechtelijke zaak? Dan is de informatie op deze pagina zeker relevant voor jou.

Wat is het bestuursrecht?

Voor we je meer vertellen over de verschillende termijnen binnen het bestuursrecht, leggen we kort uit wat het bestuursrecht eigenlijk inhoudt. Het bestuursrecht is een rechtsgebied waarin de besluiten van de overheid centraal staan. In het bestuursrecht zijn alle regels vastgelegd waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten.

De termijnen van het bestuursrecht

In het bestuursrecht spelen termijnen een cruciale rol. Reageer je niet binnen de wettelijke termijn op een besluit van de overheid? Dan is je kans verkeken. Het besluit is hiermee onherroepelijk en bezwaar maken of in beroep gaan is niet meer mogelijk. Dit wordt ook wel termijnoverschrijding genoemd.

De start en het einde van de termijn

De start- en einddatum van de termijn zijn vastgelegd in de wet. Hier wordt niet van afgeweken. De start van de termijn is altijd één dag na de dag waarop een besluit bekend is gemaakt. De einddatum van de termijn valt altijd 6 weken later, op de dag van de week als de dag waarop het besluit werd aangekondigd. Eindigt een termijn op zaterdag, zondag of een nationale feestdag? Dan wordt deze verlengd tot en met de eerste dag die niet een zaterdag, zondag of nationale feestdag is.

Let op: in bepaalde rechtsgebieden gelden bijzondere termijnen. Wil je in bezwaar gaan tegen een besluit van de overheid? Check dan altijd in welk rechtsgebied dit besluit valt en of hier bijzondere termijnen gelden.

Een bezwaar indienen

Als je het niet eens bent met een besluit van de overheid, kun je een bezwaar indienen. Dit moet altijd binnen de gestelde termijn, ofwel de periode zoals hierboven uitgelegd.

Verstuur je jouw bezwaar per post? Dan is deze officieel tijdig ingediend als het bezwaar voor het eindigen van de termijn verzonden is. Hier zit wel een voorwaarde aan verbonden. Jouw bezwaar wordt alleen gezien als tijdig ingediend en dus geldig als deze maximaal 7 dagen na afloop van de termijn in ontvangst is genomen. Je bezwaar mag dus wel een aantal dagen later aankomen als deze bijtijds is verzonden, maar niet langer dan een week.

Verzend je jouw bezwaar op een andere wijze, bijvoorbeeld per mail? Dan moet de betreffende overheidsinstelling deze voor het aflopen van de termijn ontvangen hebben.

Zie ook: Bezwaar maken tegen een dwangsom, hoe werkt dit?

Wat is het bestuursrecht?

De reactie van de overheid

Als de bezwaartermijn verlopen is, gaat de beslistermijn in. Deze duurt over het algemeen 6 weken, maar deze kan ook verlengd worden. Bijvoorbeeld als er een advies- of bezwaarcommissie wordt aangesteld om mee te beslissen in de zaak. Daar komt nog bij dat de beslistermijn altijd verlengd kan worden met 6 weken. Het kan dus wel even duren voor je een reactie krijgt op je bezwaar.

Een beroep indienen

Ben je het niet eens met de reactie? Dan kun je een beroep indienen. Dit moet je weer uiterlijk binnen 6 weken na de beslissing op je bezwaar doen. Je dient een beroep in door een schriftelijk beroepschrift in te dienen. Dit doe je bij de bestuursrechter.

Zie ook: Dwangsom niet betalen? Dit zijn de gevolgen!

Wat als de overheid niet binnen de termijn besluit?

De termijnen van het bestuursrecht worden strikt gehandhaafd bij burgers, maar niet bij de overheid. Besluit een overheid te laat, dan worden hier over het algemeen geen consequenties aan verbonden. Je kunt de overheid in dit geval wel in gebreke stellen.

De rechter kan de overheid dwingen om een besluit te nemen. In sommige gevallen in het verleden, heeft dit tot een positief besluit geleid. Dit wil echter niet zeggen dat een verlaat besluit van de overheid altijd tot een positief besluit leidt.

Zie ook: Gemeente of overheidsinstelling reageert te laat op een bezwaar, wat nu?

Even voorstellen

Mijn naam is Joost Jaspers. Ik ben als advocaat gespecialiseerd in Frans Recht en overheidsrecht. Het betekent dat ik je kan helpen wanneer:

  • je een conflict hebt met de gemeente of een andere overheidsinstelling
  • je tegen juridische problemen aanloopt in Frankrijk en op zoek bent naar een specialist in Frans Recht.

Ik ben gevestigd als advocaat in Brabant, maar actief in heel Nederland. Vanuit mijn kantoor in Gilze-Rijen (tussen Tilburg en Breda) help ik met mijn klanten in heel Nederland (en steeds vaker ook in Frankrijk). Meestal werk ik op kantoor, maar communiceren kan via telefoon, e-mail of online. De moderne technieken stellen me in staat een beeld te krijgen van elke situatie in Nederland. Afspraken op locatie blijven natuurlijk altijd mogelijk.

Advocaat overheidsrecht

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Heb je vragen neem gerust contact met mij op.

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht.Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
Reactie plaatsen