Belanghebbende

Belanghebbende

Een belanghebbende is iemand die belang heeft bij de beslissing die de overheid neemt.Dat is een belangrijk begrip in het bestuursrecht. Je kunt namelijk alleen bezwaar maken tegen een beslissing of in beroep bij de rechter als je belang hebt bij de beslissing die is genomen.In veel gevallen is direct duidelijk wie belanghebbende is. Als je een vergunning hebt aangevraagd of een uitkering heb je belang bij de beslissing. Als je buurman gaat bouwen waardoor je geen zon meer in de tuin krijgt, ben je belanghebbende bij de verlening van de vergunning om te bouwen.Toch is het niet altijd duidelijk of iemand belanghebbende is. Dat kan komen doordat je bijvoorbeeld niet direct kunt zien of iemand last heeft van een vergunning die aan iemand is verleend (hij of zij woont bijvoorbeeld te ver weg om nog belanghebbende te zijn).

EPORA of OPERA

Om te bepalen of iemand belanghebbende is zijn er criteria opgesteld, de zogenaamde EPORA of OPERA criteria:

Eigen belang-

Iemand kan alleen voor zijn of haar eigen belang opkomen. Opkomen voor het belang van iemand anders is niet mogelijk. Natuurlijk kan wel iemand als gemachtigde een ander vertegenwoordigen. Die gemachtigde treedt dan op namens de ander en niet zijn eigen belang.

Persoonlijk belang-

Degene die zich op een belang beroept moet zich voldoende kunnen onderscheiden van willekeurige anderen.

Objectief bepaalbaar-

Het mag niet (uitsluitend) gaan om de persoonlijke beleving of wel subjectief belang. Eigen gedachten of ideeën zijn niet voldoende. Het belang moet objectief kunnen worden vastgesteld.

Rechtstreeks belang-

Er moet voldoende verband zijn tussen de gevolgen die het besluit heeft en het belang zelf. Zo is bijvoorbeeld een huiseigenaar geen belanghebbende wanneer de uitkering van zijn huurder geweigerd wordt. Het feit dat die huurder vervolgens (mogelijk) de huur niet kan betalen is onvoldoende rechtstreeks om de verhuurder als belanghebbende aan te merken.

Actueel belang-

Het moet om de huidige situatie gaan en niet om een mogelijke onzekere toekomst.
Reactie plaatsen