Bezwaarschrift opstellen: hier moet je op letten

Bezwaarschrift opstellen: hier moet je op letten

Bij het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten. Het is in de eerste plaats van belang dat je het bezwaarschrift op tijd indient. Er is namelijk een termijn verbonden aan de periode waarin het mogelijk is om bij de gemeente in bezwaar te gaan. Heeft de gemeente in jouw situatie een beslissing genomen waar je het niet mee eens bent? In dat geval heb je de mogelijkheid om je bezwaren schriftelijk kenbaar te maken. Bijvoorbeeld als je een vergunning hebt aangevraagd die is afgewezen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is vastgesteld op zes weken.

Wat betekent het indienen van een bezwaarschrift?

Het indienen van een bezwaarschrift betekent dat je bezwaar maakt tegen een genomen beslissing. Ofwel je ben het niet eens met de beslissing. In deze specifieke situatie draait het om een beslissing die de gemeente heeft genomen. Daar krijg je persoonlijk bericht van in de vorm van een brief waarin de gemeente je op de hoogte stelt.

Je hebt altijd het recht om bezwaar aan te tekenen wanneer de gemeente in actie komt.

Wanneer dien je een bezwaarschrift in?

Je dient een bezwaarschrift in als de gemeente een beslissing heeft genomen waar jij je niet bij neer wilt leggen.

Het begint allemaal bij de beslissing van de gemeente. Deze kan gaan om veel verschillende dingen zoals:

 • het wel of niet verlenen van een vergunning
 • een verbouwing van de woning
 • het bouwen van een schutting of overkapping
 • aanvraag voor een bijstandsuitkering
 • WOZ beschikking
 • gemeentelijke belastingen

In al deze situaties kan de gemeente een besluit nemen. Dan is het aan jou of je je bij het besluit neerlegt of dat je het niet eens bent met de situatie en bezwaar maakt. Ga je niet in bezwaar dan blijft de beslissing rechtsgeldig en moet je daar gehoor aan geven.

Het kan ook zijn dat je het oneens bent met de genomen beslissing. In dat geval kun je bezwaar indienen. Hiervoor moet je een bezwaarschrift opstellen.

Welke elementen dien je op te nemen in een bezwaarschrift?

Er moeten een aantal elementen in het bezwaarschrift staan. Het is belangrijk je naam en adres op te nemen. Het is ook handig om een telefoonnummer te vermelden en je handtekening moet erop staan. Verder neem je het nummer van het besluit op in je bezwaar. De reden van je bezwaar dien je te benoemen en om succesvol te zijn is het belangrijk dat je goede argumenten hebt. Bij voorkeur argumenten die juridisch gefundeerd zijn. Dat kan lastig zijn, omdat je hier niet alle dagen mee te maken hebt. Het kan raadzaam zijn hier een advocaat voor in te schakelen.

Kort samengevat moet het volgende in een bezwaarschrift staan:

 • Naam + adres + telefoonnummer
 • Nummer van besluit
 • Handtekening
 • Reden van bezwaar
 • Argumentatie

Verschil per gemeente

De mogelijkheden om een bezwaarschrift in te dienen variëren per gemeente. De wijze waarop de afhandeling plaatsvindt verschilt ook per gemeente. Er zijn bijvoorbeeld situaties waarin er geen optie is om bezwaar te maken, maar wel om administratief beroep in te stellen. Als er sprake is van een voor bezwaar vatbaar besluit staat dat in de beslissing van de gemeente vermeld. De verdere procedure om bezwaar te maken komt daarin eveneens aan de orde.

Een goede advocaat maakt veel verschil

Je ziet dat er nogal wat punten zijn om rekening mee te houden bij het indienen van bezwaar bij de gemeente. Het bedenken en verwoorden van sterke juridische argumenten om het bezwaar kracht bij te zetten, is lastig. Een advocaat heeft de expertise in huis om succesvol te zijn in het indienen van bezwaar bij de gemeente. De kans op succes is daarom groter dan wanneer je zelf aan de slag gaat.

Joost Jaspers, Advocaat Overheidsrecht

Zelf procederen tegen de gemeente is niet verstandig. In mijn praktijk gebeurt het (te) vaak dat mensen stuk lopen op het ambtelijk apparaat. Ze hebben geen juridische bagage en kennen de juiste ingangen niet. Daarnaast is het lastig om de consequenties van een bepaalde actie te overzien.

Hoe sneller je een advocaat inschakelt, hoe sneller je een oplossing hebt. Ik voorkom dat je de beginnersfouten maakt die anderen ook al gemaakt hebben.

Het bespaart simpelweg tijd en geld doordat we samen efficiënter werken en we de juiste ingangen gebruiken. Daarnaast bied ik je een overzicht van mogelijke consequenties en de te zetten stappen.

Ik help je bij:

Gerelateerde informatie

Heb je deze artikelen al gelezen:

Contact

Joost Jaspers is gespecialiseerd als advocaat in overheidsrecht en Frans recht. Heb je vragen of wil je meer informatie, neem gerust contact op!

Over de schrijver
Mijn naam is Joost Jaspers. Al meer dan 20 jaar ben ik actief als advocaat en mijn absolute specialisme ligt op het gebied van overheidsrecht en Frans recht.Met mijn blogs probeer ik je zo veel mogelijk op weg te helpen!
adri
Door

adri

op 15 Sep 2021

Geachte hr.Jaspers, Ik heb een vergunning ingedient bij de gemeente Schagen, over omzetten van de bestemming van mijn perceel, deze werd afgewezen.Toen ben ik in bezwaar gegaan en ben zelfs terecht gekomen bij een hoorcommissie, deze heeft een advies uitgebracht en dat was dat de gemeente beter enkele zaken moest nakijken over een ander perceel(ik beriep me op de rechtgelijkheid.Nu heeft de gemeente bij monde van ene juriste alles weer afgewezen(glashard gelogen) en gezegd dat dat andere perceel een andere bestemmingswijziging had ondergaan, maar het was exact gelijk Nu ik de afwijzing heb gehad kan ik volgens de brief uitsluitend nog naar de rechter stappen.Maar ik kan toch tegen elk besluit van de gemeente WEER in bezwaar??Als ik naar de rechter stap duurt het weer twee jaar.Nu heb ik exact dezelfde aanvraag voor een vergunning weer gedaan, in de hoop weer bij de hoorcommissie te komen om die uit te leggen dat de gemeente glashard op liegen zit en niet heeft gedaan wat zij als advies hadden gegevenmet vr.gr. Adr=i van der Ster Dirkshorn. adri@stertex.nl 0651618649

Reactie plaatsen